Wooldsbelang

Belangenvereniging Het Wooldsbelang De belangenvereniging Wooldsbelang zet zich in voor de leefbaarheid van onze buurtschap. Elk jaar wordt een openbare jaarvergadering gehouden en daarnaast is er circa vijf maal per jaar overleg tussen de bestuursleden en worden diverse projecten behandeld. Denk hierbij aan : woningbouw, verkeersveiligheid, behoud van het landschap, wandel – en fietspaden, jeugdvoorzieningen, mobile bereikbaarheid etc.

De bestuursleden zijn:
Voorzitter :  Raymond Meekes
Secretaris :   Gienne te Gronde
Verkeer en gemeente : Wim de Roos
Algemene zaken/penningmeester :  Jan Soede
Algemene zaken :  Marjanne Lensink
WCL lid algemeen bestuur : Jan Roerdink
Algemene zaken : Hans Rauwerdink

Het Woolds belang is bereikbaar via het secretariaat:
Gienne te Gronde  –  Tel.: 0543-564420  –  Email :  giennetegronde@yahoo.com