Muziekvereniging Concordia

Plezier én prestatie gaan bij Concordia in goede harmonie

Concordia mag, zich, sinds de oprichting op 10 oktober 1919, verheugen in een warme belangstelling.

Een buurtschap zonder muziekvereniging is in Kotten immers ondenkbaar.
De betrokkenheid van de gemeenschap bij haar muziekvereniging is dan ook groot te noemen.
Concordia (wat betekent ‘eendrachtig samenwerkend’) stelt zich tot doel het orkest op een muzikaal
zo hoog mogelijk peil te laten functioneren. Daarbij is een goede sfeer en saamhorigheid van eminent
belang. De club staat onder de Winterswijkse zusterverenigingen bekend om haar gemoedelijke sfeer,
in welke de club uitstekend gedijt.

De Kottense muziek betrekt haar leden overigens niet alleen uit Kotten, Woold en Brinkheurne maar
zijn ook afkomstig uit Winterswijk en zelfs daarbuiten. Dat geldt trouwens voor alle geledingen.
Want Concordia bestaat immers niet alleen uit het bekende harmonieorkest, maar omvat ook een
grote mini- en majorettegroep, een malletband, een jeugdmalletgroep, een leerlingen- én een
beginnersorkest.

Verder volgen 45 leden muziekles via het Instituut voor Kunst en Cultuur ‘Boogie Woogie’.

Harmonie

concordia 14-01

De afdeling harmonie is eigenlijk de kurk waar de muziekvereniging op drijft.
In kwantitatief opzicht (64 leden) is het ook de grootste tak van de vereniging.

Het orkest heeft met name de laatste drie decennia flink aan de weg getimmerd. Zo behaalde
Concordia eind jaren tachtig het landskampioenschap in de basisklasse en stoomde het vanwege de
talrijke concourssuccessen vanuit de tweede afdeling via uitmuntendheid op naar de ereafdeling,
tegenwoordig betiteld als de tweede divisie.

Onder leiding van Carl Wittrock (die dit jaar na bijna twaalf succesvolle jaren afscheid neemt
als dirigent) wordt die prestatiecurve doorgetrokken en gaan
“goed presteren en plezierig repeteren”‘ in hand in hand.

Malletband

 

concordia 14-03

De malletband is de opvolger van de vroegere drumband, Dat wil zeggen dat de groep nu vooral over
melodische slaginstrumenten beschikt, wat aantrekkelijker is voor het publiek.
De activiteiten bestaan voornamelijk uit straat optredens, meewerken aan optochten en opluistering
van koopzondagen en dergelijke. Ook bezoekt met regelmatig festivals en concoursen.
Verder is er een jeugdmalletband actief als ‘opstapje’ naar de malletband.

 

Mini/majorettes

concordia 14-06

De mini/majoretteafdeling omvat momenteel twee groepen meisjes, die zijn ingedeeld naar leeftijd.
De activiteiten bestaan uit gezamenlijke optredens met de malletband en het leerlingenorkest.
Ook deelname aan festivals is een vast onderdeel.

Jeugd

concordia 14-02

De jeugd heeft binnen de vereniging een essentiële rol. Want behalve verantwoord musiceren met
optimale inzet is het beleid er op gericht veel aandacht te besteden aan de jeugd en haar opleiding.
Binnen het bestuur is een persoon speciaal belast met jeugdzaken, zodat de lijnen naar de ouders
toe kort zijn.
Als opstapje kunnen beginners kennis maken met Concordia via de cursus Muziek maak je zelf, die
Concordia zelf geeft.
De verdere opleidingen worden verzorgd door het instituut voor kunst en cultuur Boogie Woogie,
inschrijving geschiedt via de vereniging.
Bij het behalen van diploma A stroomt het lid door naar het leerlingenorkest, na het behalen van
diploma B speelt de leerling voor bij de dirigent en bij goed resultaat treedt de leerling toe tot
het harmonieorkest.

Voor de jeugd wordt tevens een jaarprogramma samengesteld waarin optredens en deelname aan festivals,
optredens voor ouderen, koffieconcerten en de jaarlijkse jeugdactiviteit tot de vaste onderdelen
behoren.
Behalve muziek worden er regelmatig activiteiten ontplooid die ervoor dienen de onderlinge band en
sfeer te versterken.

Shows
U ziet, er zit op alle fronten muziek in Concordia. Dat wordt regelmatig tot uiting gebracht op
concerten, uitwisselingen en concertwedstrijden. Maar de vereniging is ook actief op straat tijdens
volksfeesten in Winterswijk, Brinkheurne, Kotten en Woold, werkt mee aan optochten, serenades,
taptoes en is paraat op tal van andere bijzondere evenementen waar muziek gewenst is.

In de regionale muziekwereld is Concordia vooral bekend van haar uniek shows in schouwburg De Storm.
Met name in de jaren negentig was dit nog een bijzonderheid in de muziekwereld.
We noemen: The History of Music (1992), Music for The Millions (1994) en het popgala
In the Air Tonight (1997).
Zeer succesvol was ook show Spirit of Disney (1999), die in het teken stond van tekenfilmmuziek met
medewerking van de bekende presentator/jazz-zanger en muzikale duizendpoot Edwin Rutten.
Meer recent zijn Mystic Journey (Iers openluchtconcert op ’t Wieber in 2002), kerstmusical Star! (2003),
Muppet Dinnershow (2004), So You Wannabe a Popstar (2007) en het musicalproject Back to School (2008).

Er zijn maar weinig verenigingen die de nek uit durven te steken voor dergelijke grootschalige projecten.
Het is andermaal een bewijs van enthousiast samenspel tussen leden, bestuur en kader om dergelijke
kunststukjes tot uitvoering te brengen.

Vrienden van Concordia
Dat Concordia een hechte plaats inneemt in de gemeenschap blijkt wel uit het grote aantal donateurs,
tegenwoordig Vrienden van Concordia genoemd. Zij ondersteunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage.

Ook is er een grote groep niet-spelende leden, die trouw de verrichtingen van hun club volgen en een
contributiebijdrage leveren.

Tot slot houdt de vereniging elk jaar een succesvolle Kerst- en Nieuwjaarsactie onder de buurtbewoners.
Met deze opbrengst kan Concordia haar instrumentarium voor een aanzienlijk deel op peil houden.
Andermaal een bewijs dat de bevolking ‘haar’ muziekvereniging een warm hart toedraagt.

Club van Honderd
De Club van Honderd is begin 2002 van start gegaan met als doelstelling bedrijven te werven die onze
muziekvereniging jaarlijks met een financiële bijdrage van € 100,00 willen steunen.
Dit om ervoor te zorgen dat het musiceren voor leden betaalbaar blijft, want door deze extra steun
kunnen er nieuwe instrumenten aangeschaft worden en kunnen wij als Concordia onze speciale shows blijven
uitvoeren.

En natuurlijk geldt: voor wat, hoort wat! Van onze kant staat er natuurlijk wat tegenover,
waaronder gratis concertbezoek, naamsbekendheid bij concerten, mogelijkheden voor een serenade en de
link van onze website naar de site van de deelnemende Club van Honderd leden.

Wilt u ook lid worden, als actief muzikant, vriend van Concordia of sponsorlid?

Kijk dan snel voor meer informatie op www.concordiakotten.nl
of bel met secretaris Elles Hesselink, 0543-563515.