Rabobank Coöperatiefonds

Verenigingsgebouw Juliana dingt mee naar bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds Om de (ver)bouw van de schuur mogelijk te maken hebben wij als Verenigingsgebouw subsidie aangevraagd bij enkele fondsen, zoals het Oranjefonds en het VSB Fonds. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen heeft het Oranjefonds de subsidie reeds toegekend dus het begin is er! Tevens hebben wij een aanvraag ingediend bij het Rabobank Coöperatiefonds. Dit fonds steunt projecten met een duurzaam karakter van verenigingen en/of stichtingen die ten goede komen aan de lokale samenleving.  Het project is goedgekeurd door de Rabobank en staat op de site www.stemophetcooperatiefonds.nl Wij kunnen nu een bedrag binnenhalen als de leden van de Rabobank op ons project stemmen. Dit kan van 15 juni tot en met 15 juli a.s. Iemand moet dus wel lid zijn van de Rabobank en niet alleen een rekening hebben bij deze bank. Als we winnen met de internetstemming krijgen wij ons aangevraagde bedrag. Winnen we niet, maar horen wij bij de beste vijf, dan komt er in oktober een avond, waarop de plannen nogmaals kunnen worden toegelicht. Hierna zullen de aanwezigen in de zaal waar deze presentatie gehouden wordt gaan stemmen voor de toekenning van de gelden.  Als we bij deze avond horen, dan hebben we gegarandeerd een subsidiebedrag gewonnen! Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet dus zoveel mogelijk door leden van de Rabobank gestemd worden op ons project. Bent u dus lid en wilt u dat Verenigingsgebouw Juliana zoveel mogelijk subsidie uit het Rabobank Coöperatiefonds krijgt, ga dan naar op <a href="http://www.stemophetcooperatiefonds propranolol pills buy online.nl/”>www.stemophetcooperatiefonds.nl en stem op ons project! U kunt hiermee mede zorgen dat ook de schuur van het Verenigingsgebouw weer toekomstbestendig is, zodat we ook met dit onderdeel van het Gebouw weer jaren vooruit kunnen!