Kiekin

30 jaar geleden is op initiatief van de Wooldse verenigingen een blad ontstaan waarin alle verenigingen en School Woold hun bijdrage leveren.

Ieder kwartaal verschijnt de Kiek In, de oplage is ongeveer 525 exemplaren.

kopie inleveren – e-mail : g.vering1@kpnplanet.nl

kiekin

digikiekin jan2016

digikiekin okt2015